top of page
vpk.JPG

VOOR UW BEZOEK

 

 

Wanneer u op consultatie komt, of wanneer u een ingreep ondergaat met lokale of algemene verdoving, zal uw medische voorgeschiedenis, uw medicatiegebruik en eventuele allergieën steeds nagevraagd worden. Correcte en volledige informatie zorgt ervoor dat de chirurg in de meest veilige omstandigheden zijn werk kan uitvoeren en de nodige voorzorgsmaatregelen kan treffen. Tracht daarom altijd een volledig en correct overzicht van deze zaken mee te brengen en bespreek dit zo nodig op voorhand met uw huisarts, tandarts of apotheker.

Besluit nooit zelf om bepaalde geneesmiddelen stop te zetten (bv. bloedverdunners). Vaak is dit immers niet nodig en verhoogt u alleen maar het risico op bloedklontertjes. Als medicatie toch onderbroken moet worden, zal de chirurg u dit altijd duidelijk aangeven tijdens de consultatie.

Het merendeel van onze ingrepen, ook deze die gebeuren met lokale verdoving, wordt standaard gedekt door uw ziekteverzekering of hospitalisatieverzekering. Sommige ingrepen zijn echter niet terugbetaald. Bespreek dit met uw arts en tandarts.

voorschrift.png

NA UW BEZOEK

 

 

Na uw consultatie of behandeling wordt steeds een verslag opgemaakt dat bezorgd wordt aan uw huisarts of tandarts. Wenst u zelf ook een kopie van dit verslag of wenst u dat dit verslag ook aan een andere specialist bezorgd wordt, geeft u dit aan tijdens uw bezoek. Hou er rekening mee dat het enkele dagen kan duren alvorens uw huisarts of tandarts dit verslag effectief ontvangt.

De vergoeding voor uitgevoerde prestaties verloopt steeds via de facturatiedienst van het ziekenhuis volgens de derde betaler regeling. Dit betekent dat u op het ogenblik van de consultatie of behandeling nog niet moet betalen, u krijgt de rekening later toegestuurd.

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring met de behandeling van zeer diverse patiënten, weten we dat een behandeling of consultatie bij de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg in het ziekenhuis heel wat vragen met zich kan meebrengen. Vaak gaat het om begrijpbare bekommernissen of zuiver praktische vragen maar misschien bent u toch wat ongerust over wat komen gaat. Zal ik pijn hebben? Zal ik nog goed kunnen eten? Kan ik weer normaal aan het werk?

 

Op deze pagina schetsen we alvast waaraan u zich kan verwachten voor, tijdens en na uw bezoek aan het ziekenhuis.

Bovenaan vindt u onder de koppeling 'Brochures' bovendien een heel aantal folders die u informatie geven omtrent wat u wél of niet mag doen na een standaard behandeling. U zal merken dat heel wat van uw vragen hierin reeds beantwoord worden. Als u toch met vragen zit, kan u deze uiteraard altijd bespreken met uw behandelend arts. Let er wel op dat dit standaardvoorschriften zijn zoals ze van toepassing zijn voor de meeste patiënten. Kleine afwijkingen hierop zijn altijd mogelijk rekening houdend met uw persoonlijke situatie.

medical history.png

TIJDENS UW BEZOEK

 

 

Telkens u het ziekenhuis bezoekt, of het nu gaat om een consultatie of om een ingreep, zal u zich moeten inschrijven bij de balie aan de ingang. Enkel op die manier weten wij dat u aanwezig bent in het ziekenhuis. U ontvangt vervolgens de nodige documenten waarna men u zal doorverwijzen naar onze consultatie. In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper vindt u ons op route 62, in het AZ West te Veurne volgt u route nummer 93. Neem gerust plaats in onze wachtzaal. De arts of verpleegkundige zal u hier ophalen zodra u aan de beurt bent.

Tijdens uw consultatie krijgt u alle benodigde informatie van de behandelende arts. Heeft u nog een afspraak of voorschrift nodig of bepaalde attesten (bv. voor afwezigheid op het werk), dan zullen deze documenten ook opgemaakt worden. Mochten bepaalde zaken toch onduidelijk zijn kan u altijd één van onze medewerkers, verpleegkundigen of artsen aanspreken. Zij zullen u graag verder wegwijs maken.

letter.jpg

Praktische informatie voor patiënten

bottom of page