top of page

Traumatologie

trauma.JPG

Bij breuken en letsels van het aangezicht is de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg uw eerste aanspreekpunt. Elk aangezichtsletsel is anders en vereist daarom een individuele aanpak door de chirurg, afgestemd op uw noden. Herstel van functie en esthetiek gaan hierbij uiteraard hand in hand.

 

Afhankelijk van het type breuk en de plaats waar deze zich bevindt, kan gekozen worden voor een operatie waarbij titanium plaatjes en schroefjes gebruikt worden om de breuk te fixeren zodat deze goed kan helen. Dergelijke ingrepen gebeuren onder volledige verdoving. Waar mogelijk wordt gewerkt via de mond zodat u geen extra littekens aan de ingreep overhoudt. Na de initiële behandeling zal de chirurg u blijven opvolgen. Aangezien vaak ook tanden beschadigd raken bij een ongeval blijft er bovendien steeds zorgvuldig overleg met andere specialisten en uw tandarts om een zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken.

Breuken van het jukbeen

Het jukbeen is één van de meest prominente delen van uw gelaat en daarom vaak betrokken bij breuken. De jukbeenderen zijn niet alleen bepalend voor de symmetrie en de vorm van uw gezicht maar maken ook deel uit van de oogkas. Breuken van het jukbeen die fors verplaatst zijn of uit meerdere delen bestaan moeten daarom chirurgisch behandeld worden. Zoniet kan u blijvend functionele hinder ondervinden zoals dubbelzicht, een beperkte mondopening of kan uw gelaat blijvend vervormd zijn. De sneetjes die hiervoor gemaakt moeten worden, zullen altijd goed verborgen worden in de plooien en natuurlijke rimpeltjes rond uw oogleden zodat deze achteraf niet opvallen.

zygoma%20fractuur_edited.png
orbital%2520floor_edited_edited.png
Breuken van de oogkas

De oogkas is de benige doos die uw oog maximaal beschermt. Verrassend genoeg is de bodem van deze doos (waarop de oogbol rust) relatief zwak en breekt hij makkelijk. Een breuk van de oogkasbodem kan ervoor zorgen dat de oogbol zich een beetje verplaatst of dat het oog wat minder vlot kan bewegen. Het gevolg is dat de coöordinatie tussen uw linker- en rechteroog verstoord raakt waardoor u een hinderlijk dubbelzicht krijgt. Het is om deze reden dat ernstige breuken van de oogkasbodem hersteld moeten worden, meestal door het inbrengen van een dun titaniumplaatje via een klein sneetje in het onderste ooglid.

Breuken van de bovenkaak

Soms beperken breuken van de bovenkaak zich tot het bot rond de tanden die hierdoor verplaatst kunnen zijn of los staan. De kaakchirurg zal de tanden dan terug op hun correcte plaats brengen en ze stabiliseren met behulp van een metalen beugeltje dat na enkele weken terug verwijderd kan worden.

Wanneer de bovenkaak gebroken is op een andere plaats kan het nodig zijn om de breuken met behulp van plaatjes en schroefjes terug vast te zetten. Dit gebeurt via enkele sneetjes aan de binnenzijde van de wang en bovenlip zodat u hieraan geen zichtbaar litteken zal overhouden.

mandibula%2520fractuur_edited_edited.png
maxilla%2520fractuur_edited_edited.png
Breuken van de onderkaak

De onderkaak kan op vele plaatsen breken. Meestal bevinden deze breuken zich ter hoogte van de kin, de kaakhoek of hogerop nabij het kaakgewricht dat zich net voor uw oor bevindt. Wanneer een deel van de onderkaak zich door de breuk op een abnormale plaats bevindt, zal uw beet niet langer juist aanvoelen: u maakt geen contact, of net overmatig contact met bepaalde tanden en bewegen met de mond is meestal pijnlijk. Onderkaak breuken moeten daarom vaak chirurgisch behandeld worden zodat u later niet in de problemen komt met kauwen en bijten. Dit kan aan de hand van titanium plaatjes of door tijdelijk de tanden van de bovenkaak en onderkaak op elkaar te fixeren.

bottom of page