top of page

Kaakchirurgie

Close up teeth smile with ceramic dental

Een goede en harmonieuze verhouding tussen uw kaken is onontbeerlijk voor functie en esthetiek. Indien uw onderkaak en bovenkaak zich niet ten opzichte van elkaar verhouden zoals het hoort, bijvoorbeeld door overontwikkeling van de onderkaak of door onderontwikkeling van de bovenkaak, kan u tal van problemen ontwikkelen. Sommige van deze problemen kunnen u reeds de dag van vandaag hinderen, andere zullen pas zichtbaar erger worden met de tijd. Daarom wordt correctieve kaakchirurgie zowel op jonge maar ook op latere, volwassen leeftijd uitgevoerd.

Kaakcorrecties gebeuren altijd in nauwe samenwerking met een orthodontist en gaan vaak gepaard met een periode waarin een vaste blokjesbeugel gedragen wordt. Een kaakcorrectie corrigeert niet enkel de beet, maar kan ook de gelaatstesthetiek significant verbeteren en zelfs ernstige snurk- en luchtwegproblemen oplossen.

​Waarom gebeurt kaakchirurgie ?

Er zijn heel wat redenen om kaakchirurgie uit te voeren. Het kan gaan om kauw- of spraakproblemen, moeilijke mondhygiëne, pijnklachten in de kaken of ter hoogte van de kaakgewrichten, overmatige slijtage van de tanden, een vernauwing van de luchtweg met snurken enzovoort. Deze problemen tijdig voorkomen is uiteraard beter dan ze op latere leeftijd te moeten corrigeren. Daarom gebeurt het merendeel van de kaakcorrecties op jongere leeftijd en waar zij deel uitmaken van de orthodontische behandeling. Een kaakcorrectie is er in eerste instantie op gericht om uw functioneren maximaal te verbeteren maar heeft ook een gunstig effect op uw uiterlijk. Dat is uiteraard een bijkomend voordeel.

malocclusie.jpg
planmeca-romexis-autocut-3d-view_edited.
Jaw-surgery.jpg
​Hoe gebeurt dit in de praktijk ?

 

Kaakcorrecties kunnen meestal slechts plaatsvinden in zorgvuldige samenwerking met een orthodontist. Dit komt omdat een ongunstige verhouding tussen uw kaken ervoor zorgt dat ook uw tanden niet op de correcte plaats terecht gekomen zijn. De tanden overlappen elkaar, er kan een diepe beet zijn of juist een situatie waar de tanden elkaar niet raken, kortom er is zelden een stabiele beet aanwezig.

 

Tijdens het eerste deel van de behandeling zal de orthodontist ervoor zorgen dat uw tanden mooi op een rijtje gebracht worden. Dit kan ertoe leiden dat de onderliggende afwijking tijdelijk meer uitgesproken zichbaar wordt, zowel wat de stand van de tanden betreft als wat het aangezichts-profiel betreft. De operatie die hierop volgt zal er nadien voor zorgen dat de tandenbogen van bovenkaak en onderkaak zich weer op de juiste manier tot elkaar zullen verhouden. De beet wordt gecorrigeerd en een mooi harmonieus gelaats-profiel wordt dan hersteld. Na de operatie zal de orthodontist tot slot nog enkele maanden werk hebben om de allerlaatste puntjes op de i te zetten zodat u weer met een stralende glimlach door het leven kan.

Elk behandelplan wordt individueel opgesteld, rekening houdend met uw wensen en verwachtingen, en in uitgebreid overleg met uw orthodontist. Via de links hieronder vindt u bijkomende informatie met betrekking tot enkele ingrepen die op regelmatige basis uitgevoerd worden als onderdeel van zo'n behandeling. Welke hiervan voor u eventueel van toepassing kunnen zijn, zal de kaakchirurg met u bespreken.

bottom of page