top of page

Kaakcorrectie

skull wireframe.jpg

Een fors afwijkende stand van uw tanden kan het gevolg zijn van een onderliggend kaakprobleem: de kaak kan te smal, te breed, te klein of te groot zijn. Hoewel uw orthodontist al veel kan oplossen heeft ook hij zijn beperkingen. Hij kan de tanden immers niet onbeperkt verplaatsen of ze zouden buiten het kaakbeen terecht komen. Bovendien heeft hij geen invloed op de stand of de grootte van uw kaak, en dus evenmin op uw gelaatsprofiel. Indien een kaakprobleem aanwezig is, kan de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg met een kaakoperatie de bovenkaak en/of de onderkaak wel in de gewenste positie brengen. Dit zal ervoor zorgen dat u niet alleen de beste functie krijgt maar ook een harmonieus, ontspannen gelaat.

Verschillende kaakbeenderen kunnen naargelang de noodzaak door middel van een kaakoperatie verplaatst worden. Het gaat hierbij om de bovenkaak, de onderkaak, de kin of de jukbeenderen. Het zal u waarschijnlijk al duidelijk geworden zijn dat voor al deze behandelingen een zeer nauwgezette samenwerking tussen de orthodontist en de kaakchirurg cruciaal is. De orthodontist ontfermt zich hierbij over het tandgerelateerde deel van de behandeling terwijl de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg de operatieve kant voor zijn rekening neemt.

Wanneer uw orthodontist aangeeft dat de voorberei-ding voor de operatie klaar is, zal hij u doorsturen naar de kaakchirurg. Vooraleer tot de kaakoperatie kan worden overgegaan, moeten eerst nog heel wat gedetailleerde gegevens verzameld worden over uw gebit en uw gelaat. Dit gebeurt aan de hand van metingen, foto's, radiologisch onderzoek en model-onderzoek. De operatie kan vervolgens virtueel gesimuleerd en driedimensioneel voorbereid worden aan de hand van deze informatie. Op deze manier krijgt de chirurg nog vóór de operatie al een goed beeld van het te verwachten eindresultaat en kan hij waar nodig zijn planning bijsturen zodat u zeker bent van de best mogelijke zorg. Via de koppeling 3D planning bovenaan vindt u hierover meer informatie.

IPS.jpg
bsso_edited.jpg

Bij de onderkaaksverplaatsing, de meest uitgevoerde kaak-operatie, wordt het tanddragende gedeelte van de onderkaak losgemaakt van het kaakgewrichtsdragende gedeelte en vervolgens verplaatst naar de gewenste positie. Beide delen worden dan terug aan elkaar vastgemaakt met behulp van titanium plaatjes of schroefjes. Het netto effect is dat de onderkaak hierdoor langer of korter wordt in voorachterwaart-se zin. Op dezelfde manier kan ook de kinpunt of de bovenkaak in zowat alle richtingen verplaatst worden.

 

Dergelijke ingrepen worden uitgevoerd langsheen de mond zonder enig uitwendig litteken in het aangezicht na te laten. Enkel op de röntgenbeelden achteraf laat de ingreep sporen na met de aanwezigheid van de gebruikte plaatjes en schroefjes. Deze moeten enkel verwijderd worden wanneer ze klachten zouden veroorzaken, wat overigens zelden het geval is.

bottom of page