top of page
impacted canine.jpg

Vrijleggen hoektand

Normaal breken de defintieve hoektanden door rond de leeftijd van 10 jaar. Soms gebeurt dit niet spontaan, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende ruimte is in de tandboog of omdat de hoektand zich op een abnormale positie bevindt. De hoektanden zijn echter erg belangrijk voor uw gebit, niet enkel esthetisch maar ook om een stabiele beet te verkrijgen.

Wanneer uw orthodontist een probleem bemerkt met de doorbraak van één van de hoektanden kan hij u doorverwijzen naar de kaakchirurg met de vraag om de hoektand 'vrij te leggen' opdat deze nadien met behulp van een beugel naar de juiste positie gebracht kan worden. Om de precieze ligging van de ingesloten hoektand te bepalen zal bij de eerste consultatie een 3D scan gemaakt worden. Op deze manier kan de chirurg nagaan wat de meest ideale behandeling voor u is.

bottom of page