top of page

Kaakverbreding

tpd.jfif

Vaak zal de orthodontist bij aanvang vaststellen dat de bovenkaak eigenlijk te smal is: het is dan niet goed mogelijk om alle tanden mooi op één rij te brengen of er moet een niet-ideaal compromis gesloten worden. Het kan dan beter zijn om de kaak eerst te verbreden met een zogenaamde distractie methode zodat er meer ruimte beschikbaar komt. Bij deze techniek worden de linker- en rechterzijde van de kaak met behulp van een schroefapparaatje langzaam uit elkaar verplaatst. In de ruimte in het midden kan dan nieuw bot worden gevormd. Uw kaak wordt zo breder.

De ingreep zelf gebeurt onder algemene verdoving. Het aanschroeven van het apparaatje zal u nadien gewoon zelf thuis kunnen doen. Meestal is na zo'n 10 tot 14 dagen voldoende verbreding van de kaak bekomen en kan uw orthodontist opnieuw aan de slag.

bottom of page