top of page

Snurken en OSAS

1923754_042717-snoring-img.jpg

Snurken kan vervelend zijn voor uw partner maar snurken kan ook een uiting zijn van OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom), een frequent voorkomende aandoening die gepaard gaat met snurken en uitgesproken vermoeidheid overdag. OSAS kan verschillende levensbedreigende ziekten zoals diabetes, of hart- en vaatziekten veroorzaken of verergeren en heeft een niet te onderschatten negatieve invloed op uw privé en professioneel leven. Overmatige vermoeidheid en slaperigheid overdag ligt daarenboven vaak mee aan de basis van ernstige (verkeers)ongevallen.

De Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg speelt een belangrij-ke rol in de multidisciplinaire behandeling van deze aandoening. Hij is immers de specialist ter zake met betrekking tot de anatomie en de functie van uw kaakstelsel waarvan geweten is dat het een essentiële rol speelt in het ontstaan van OSAS.

Heb ik OSAS ?

Niet iedereen die wel eens snurkt heeft OSAS. Alvorens een behandeling wordt ingesteld moeten eerst een aantal onderzoeken worden uitgevoerd waarvan het slaaponderzoek (polysomnografie) het belangrijkste is. Dit onderzoek gebeurt in het slaapcentrum bij personen van wie de klachten (snurken, ademhalings-stilstand, slaperigheid enz.) op OSAS kunnen wijzen. Niet zelden ontstaat OSAS mede door een afwijkende kaakverhouding: een fors terugliggende onderkaak is dan vaak de boosdoener. Deze problematiek wordt door de kaachirurg in beeld gebracht, eventueel aan de hand van een scan van uw gelaat.

mra.jpg
airway osas.jpg
CPAP en MRA

Eén van de meest toegepaste behandeltechnieken voor OSAS is de CPAP. Hierbij wordt met behulp van een masker dat aangesloten wordt op een toestel tijdens de slaap een luchtstroom onder positieve druk in de bovenste luchtwegen gepompt. Hierdoor blijft de luchtweg goed open, stopt het snurken en stoppen ook de onderbrekingen in de ademhaling die erg nadelig zijn voor uw nachtrust en algemene gezondheid.

Voor matige tot ernstige OSAS kan door de kaakchirurg ook een MRA (mandibulair repositie apparaat) gemaakt worden. Dit is een uitneembaar mondstukje dat aansluit op uw eigen tanden en de onderkaak in een meer voorwaartse positie brengt.  Ook hierdoor heeft de luchtweg minder neiging om 's nachts 'dicht te klappen'.

Kaakchirurgie

Als OSAS mee zijn ontstaan vindt in een ongunstige verhouding van de kaken én een MRA behandeling duidelijk gunstige effecten heeft, kan overwogen worden om over te gaan tot kaakchirurgie. Hierbij worden de bovenkaak, de onderkaak en eventueel ook de kin naar voren verplaatst. Het effect is wat te vergelijken met dit van een MRA maar de resultaten zijn vaak veel spectaculairder en meestal ook met blijvend succes. Bovendien verlost dit u van het CPAP masker of het uitneembare MRA. Dergelijke ingrepen gebeuren vaak in combinatie met orthodontie om ook uw gebit in de meest stabiele situatie te brengen.

bimax_edited.jpg
bottom of page