top of page

3D implantologie

nobel 1.jfif
nobel3.jpg

Vanaf 1 februari 2021 biedt het MKA Centrum Westhoek u ook  als enige centrum in de brede regio de innovatieve X-guide technologie aan. Dit revolutionaire concept, ontwikkeld door Nobel Biocare, kan u beschouwen als een soort GPS systeem dat de chirurg begeleidt tijdens de ingreep. Op deze manier worden de implantaten exact geplaatst zoals gepland met een nauwkeurigheid die kleiner is dan 1 mm! Dit komt het eindresultaat, uw glimlach en uw nieuwe tanden, alleen maar ten goede. Vraag gerust om meer informatie tijdens uw consultatie.

Alle kaakchirurgen zijn ruim vertrouwd met deze techonologie en zullen niet nalaten om haar toe te passen waar nodig.

Indien u samen met uw tandarts één of meerdere verloren gegane tanden wil vervangen met behulp van implantaten, is het van belang dat deze implantaten door de chirurg op de correcte positie geplaatst worden. Enkel op die manier zal een esthetisch fraaie en duurzame oplossing tot stand komen. Goede fundamenten vormen immers de basis van elk huis.

In eenvoudige situaties vormt implantologisch herstel geenszins een probleem. Wordt het verhaal complexer en het herstel uitdagender, kan een virtuele driedimensionele planning een belangrijke meerwaarde bieden, voor uw tandarts, voor de kaakchirurg en dus ook  voor u.

 

Aan de hand van een eenvoudige radiografische scan van uw kaak en een gebitsmodel kan een 3D model gemaakt worden. Dit virtuele model kan dan door de chirurg gebruikt worden om de verschillende herstelopties te evalueren, nog voor de ingreep effectief wordt uitgevoerd.

 

Overleg met uw tandarts wordt hierdoor heel wat eenvoudiger en ook voor u wordt meteen zichtbaar wat kan én wat niet kan. Een bijkomend voordeel is dat de effectieve ingreep veel sneller en efficiënter kan verlopen: de chirurg weet immers op voorhand wat hij zal aantreffen in de mond en is hierop voorzien, belangrijke beslissingen zijn reeds op voorhand genomen.

bottom of page