top of page

Slijmvliesafwijkingen

slijmvliesafwijkingen biopsie

De slijmvliezen van de mond bevinden zich ter hoogte van het tandvlees, de wang, de lippen, de tong en het verhemelte. Slijmvliesafwijkingen van de mond komen erg vaak voor en dikwijls kan uw tandarts reeds een correcte diagnose stellen en gepaste behandeling opstarten.

Indien het onduidelijk is om wat voor letsel het gaat of wanneer een letsel aanwezig blijft ondanks behandeling kan uw tandarts u naar de kaakchirurg doorverwijzen voor aanvullend onderzoek. Aangezien slijmvliesafwijkingen uiting kunnen zijn van een lokaal probleem (bv. schimmelinfectie) maar ook van algemene aandoeningen (bv. diabetes) kan de arts zo nodig aanvullend onderzoek uitvoeren. Dit kan bestaan uit beeldvorming, bloedonderzoek, afname van een wisser of zelfs afname van een stukje weefsel (biopsie). Wanneer de diagnose bevestigd is, kan dan de correcte behandeling ingesteld worden.

bottom of page