top of page

Chemotherapie

chemo onco.jpg

Chemotherapie wordt uitgevoerd op de afdeling oncologie en vormt net zoals de radiotherapie een belangrijk onderdeel in de behandeling van hoofd- en halstumoren. Met behulp van geneesmiddelen tracht men hierbij in één of meerdere keren de snel delende kankercellen te doden terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard worden.

Chemotherapie kan ingezet worden voorafgaand aan chirurgie om de tumor zo veel mogelijk te verkleinen zodat de ingreep eenvoudiger en veiliger wordt maar kan ook ingeschakeld worden na de fase van chirurgie om de nog resterende kankercellen op microscopisch niveau te doden. Zij wordt dan vaak gecombineerd met radiotherapie of zelfs met de meer experimentele immunotherapie. Chemotherapie is zeker niet voor iedereen aangewezen en blijft in de regel voorbehouden voor meer agressief verlopende of gevorderde gevallen.

bottom of page