top of page

Radiotherapie

radio onco.jpg

Bestraling wordt uitgevoerd op de afdeling radiotherapie. Zij vormt vaak een essentieel onderdeel in de behandeling van tumoren in het hoofd- en halsgebied. Radiotherapie treft hoofdzakelijk snel delende cellen zoals kankercellen terwijl de gezonde cellen beter bestand zijn tegen de effecten van bestraling.

Bestraling kan op verschillende manieren als behandeling ingezet worden. Meestal wordt zij uitgevoerd als aanvullende behandeling na eerdere chirurgie. Het doel is dan om bij agressieve tumoren de mogelijk nog resterende kankercellen op microscopisch niveau te vernietigen en zo de kans op volledige, blijvende genezing te verhogen. Soms is bestraling zelf (vaak in combinatie met chemotherapie) de eerste keuze behandeling. Dit is zo wanneer chirurgie technisch niet mogelijks is of wanneer de patiënt geen uitgebreide chirurgie aankan omwille van andere medische problemen.

bottom of page